Inloggen

Praktijk van stichting Bed

Voorzieningen

Stichting BED beschikt over twee woningen in de woonwijk de Geer, te Wijk bij Duurstede. Het appartement op de begane grond biedt woonruimte aan 2 jongeren, het bovengelegen appartement aan 3 jongeren. Iedere bewoner heeft een eigen kamer; keuken en sanitaire voorzieningen worden per appartement gedeeld.  De stichting draagt zorg voor de algemene voorzieningen, zoals: wasmachine, koelkast, keukeninrichting (excl. bestek en servies), internet en de basisinrichting van de gemeenschappelijke woonkamer.

Bewoners

De stichting biedt de mogelijkheid van bewoning met begeleiding aan jongeren tussen de 18 en 25 jaar, die om uiteenlopende redenen geen dak boven hun hoofd hebben of dreigen dakloos te worden. Jongeren kunnen maximaal twee jaar gebruik maken van het aanbod. Het betreft zowel jongens als meisjes. De toelating geschiedt door:

  • Aanmelding van de jongere zelf
  • Intake door professionele intakecommissie
  • Toewijzing van een plaats, na positief advies van de intakecommissie, door mentoren.

 Mentoren

Stichting BED werkt met vrijwillige mentoren. Deze bieden begeleiding aan de jongeren op het gebied van dagelijkse structuur, financiën, sociaal netwerk, werken c.q. opleiding en vrijetijdsbesteding. De jongere is leidend in het eigen groeiproces, waarbij doelen geformuleerd worden voor korte en lange termijn. De mentor is hierbij de ondersteunende en coachende factor. In geval van professionele hulpvragen, wordt er een beroep gedaan op passende hulpverleningsorganisaties (verslavingszorg, schuldhulpverlening, psychosociale hulpverlening). De mentor vervult hierin een stimulerende en activerende rol naar de jongere toe.

Bestuur

Stichting BED heeft een bestuur van drie personen. Het dagelijks bestuur is gemachtigd om beslissingen te nemen en bestaat uit: voorzitter, secretaris en penningmeester. Taken van het bestuur bestaan uit:

  1. Beleid bepalen en controleren.
  2. Onderhouden van contacten met betrokken partijen (gemeente, zorginstellingen, midden- en kleinbedrijf).
  3. Faciliteren, delegeren en organiseren.