Inloggen

Historie

“Zij zwierven zomaar op straat” zei mevrouw L van Willigenburg. “Te gek voor woorden. Ik heb die twee jongelui maar in huis genomen. Zij konden nergens terecht”.

De start van Stichting BED is statutair vastgelegd op 5 november 1991 bij notaris Nielen te Wijk bij Duurstede. 

BED staat voor Bed En Dakloze jongeren.

Stichting BED

Stichting BED is een vrijwilligersorganisatie gevestigd in de gemeente Wijk bij Duurstede, die al sinds 1991 dakloze jongeren tijdelijk huisvest en begeleidt naar een nieuwe maatschappelijke start.

Stichting BED heeft te maken met de gevolgen van de decentralisatie van de jeugdzorg. Door de bezuinigingen bij de zorginstellingen vallen meer jongeren tussen wal en schip en ziet Stichting Bed de zwaarte van de problematiek die jongeren meebrengen toenemen.

Stichting BED heeft het contact met de gemeente en met de zorginstellingen idaarom strakker aangehaald. Jongeren kunnen naast een woning en begeleiding bij Stichting Bed voor specifieke problematiek terecht bij professionele zorginstellingen. 

Aansluiting bij het Sociaal Wijkteam en zo nodig een gemeenschappelijke intake van jongeren door een professional en Stichting BED, kunnen goede stappen zijn in het creëren van een gemeenschappelijk beeld en verantwoordelijkheid ten aanzien van de betreffende jongeren.

ANBI

Voorzitter             Kees Sterrenburg
Secretaris            Alex Bernart
Penningmeester Jan van der Veer

Contact:              stichtingbed@gmail.com

Stichting voor Bed- En Dakloze Jongeren is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), bekend onder het RSIN dan wel fiscaal nummer 8006.78.072.

Stichting BED bestaat uitsluitend uit vrijwilligers, er is geen beloningstructuur. Vrijwilligers krijgen de gemaakte onkosten vergoed en twee maal per jaar een studiedag met etentje. Met de kerst krijgt iedereen een kertscadeautje.